Saturday , 21 October 2017

Przedszkole Zskochanowice Edu Pl Publikacje

Source: przedszkole.zskochanowice.edu.pl

Specification:

4. słuchanie wiersza i zabawa na śladowcza do jego tre ści (z wykorzystaniem pluszowego misia) - „mi ś”. oto mi ś, mały mi ś, do przedszkola przyszedł dzi ś..