Thursday , 22 June 2017

Ministerul Educatiei

Republicat Ministerul Muncii I Justi

LEGE Nr. 53 din 24 ianuarie 2003 *** Republicată Codul muncii EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 345 din 18 mai 2011

Read More »

Isjcj Ro

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CLUJ 2017 Punctaj autoevaluare/comisie de Punctaj evaluare MINISTERUL lì1)UCATlEl NATIONALE Punctaj reevaluare

Read More »

Edums Ro

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „SZASZ ADALBERT" Tg- Mure» Str. Pavel Chinezu, Nr. 9 MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE Tel/Fax: 0365 882519, 0365 882518

Read More »

MINISTERUL MUNCII FAMILIEI PROTECTIEI SOCIALE

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE Anexa nr.3/20 SI PERSOANELOR VARSTNICE Nr. formular 01 02 04 05 11 Sume alocate pentru activitati finantate integral ...

Read More »

EMITENT MINISTERUL MUNCII SOLIDARITATII SOCIALE

1 ORDIN Nr. 24 din 4 martie 2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi EMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

Read More »

Isjcj Ro

ministerul educatiei nationale directia generalà management $1 resurse umane directia management $1 retea $colarÄ .2017 nr 4/0 cätre inspectoratele scolare judetene/

Read More »

30

ministerul educatiei nationale inspectoratul $olar 3udetean yasuji strada donici, nr.2. tel. 0235/311928, fax 0235/311715 e-mail; isjvaslui@ isj.vs.edu.ro

Read More »

Lege Nr 1 Din 2011 Actualizata La 02 10 2015

Parlamentul Romaniei din 05/01/2011 Versiune actualizata la data de 02/10/2015 Legea educatiei nationale nr. 1/2011 _____ @Text actualizat la data de 02.10.2015.

Read More »

Bilet De Voie Gsiludus Ro

Semnătura director: Bilet de voie Subsemnatul(a) _____, în calitate de părinte al elevului(ei) _____ din clasa a ...

Read More »

NORME DE PREVENIRE I STINGERE

1 ministerul educaŢiei naŢionale norme de prevenire Şi stingere a incendiilor specifice unitĂŢilor cu profil de ÎnvĂŢĂmÂnt Şi educaŢie

Read More »